Pracovný deň

Všetky PowerPointové prezentácie sú tu k dispozícii na stiahnutie. Na lepšiu orientáciu si z každej prezentácie môžete pozrieť náhľady, v ktorých sa možno kliknutím posúvať o krok vpred. V PowerPointových prezentáciách sú jednotlivé snímky animované, čo v knihe ani v náhľadoch nevidno. Inými slovami: knižka netancuje, ale mala by roztancovať zvecnené spoločenské vzťahy.

Knižka popri snímkach z prezentácií obsahuje vysvetľujúce texty, podrobný návod na použitie a didaktické rady o práci s materiálom.