Vitajte na stránke projektu PolyluxMarx: Vzdelávací materiál k čítaniu Kapitálu

Už pred niekoľkými rokmi sa Marx vrátil zo smetiska dejín. Sociálne nepokoje globálneho kapitalizmu, nedostatky prevládajúcich vysvetlení ekonomických vzťahov, ako aj ničivé krízy, ktorým svet čelí od deväťdesiatych rokov, viedli k novému záujmu o Marxovu analýzu spoločnosti. Kapitál tiež začína čítať mladšia generácia čitateľov, ktorá nie je poznačená ideologickými spormi. Malé skupiny na univerzitách, vzdelávacích inštitúciách, v odboroch alebo vo svojich obývačkách diskutujú o Marxovej kritike politickej ekonómie. PolyluxMarx by chcel práve tento proces podporiť. Táto stránka ponúka súbor komentovaných prezentácií v programe PowerPoint, ktoré ilustrujú ústredné argumenty Kapitálu. K dispozícii je tiež publikácia, ktorá obsahuje úvodné texty a rady o metóde či didaktike, ktoré majú uľahčiť čítanie.

Jednotlivé prezentácie sú k dispozícii na stiahnutie samostatne vo formáte programu PowerPoint, ako aj v podobe náhľadov.

Ďalšie informácie o kurzoch čítania Kapitálu a vôbec o kritike politickej ekonómie nájdete – v nemeckom jazyku – na adrese http://www.das-kapital-lesen.de.

PolyluxMarx vznikol v rámci práce Nadácie Rosy Luxemburg v oblasti politického vzdelávania. Knižne vyšiel vo vydavateľstve Karl Dietz Verlag.


Stiahnuť celú publikáciu v PDF

(Okrem snímok z PowerPointových prezentácií obsahuje kniha vysvetlivky, podrobné návody a poznámky o práci s materiálom.)