Kontakt

Na vaše kritiky, námety a vlastné skúsenosti čakáme na adrese polyluxmarx@rosalux.de.

Autori: Valeria Bruschi, Antonella Muzzupappa, Sabine Nuss, Anne Steckner a Ingo Stützle.